نوشته‌ها

ویژگی نورپردازی رنگی در دیوارپوش سه بعدی

یکی از نکات مثبت نورپردازی رنگی برای دیوار پوش سه بعدی، ایجاد طیفی از رنگ همراه با سایه روشن است که باعث می شود دیوارپوش خیره کننده تر و زیباتر جلوه کند
اما رنگ زدن دیوار پوش سه بعدی این مزیت را از بین میبرد .